غوغا...
نیامدن...هزار بهانه می خواست و آمدن ، یکیدلتنگتم...


[ بازدید : 1502 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ سه شنبه 20 شهريور 1397 ] [ ] [ پسری از جنس آرامش ]

راحتم...
لازم به سخن نیستآنلاین که باشیدلم قرص می شود


[ بازدید : 1328 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 12 شهريور 1397 ] [ ] [ پسری از جنس آرامش ]

خیره...
تواناترین مترجم کسی است که
سکوت دیگران را ترجمه کند!شاید سکوتی تلخگویای دوست داشتنیشیرین باشد...[ بازدید : 1854 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 12 شهريور 1397 ] [ ] [ پسری از جنس آرامش ]

تن...هایی
آن ها که تنهایی زندگی نکرده اند


نمی فهمند...


که سکوت ، چگونه آدم را می ترساند!


نمی فهمند که آدم


چگونه به سمت آیینه می دود...


در آرزوی دیدن یک همدم!


[ بازدید : 642 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 10 شهريور 1397 ] [ ] [ پسری از جنس آرامش ]

سردرگم...

اگه فاصله افتادهاگه من با خودم سردمتو کاری با دلم کردیکه فکرشم نمی کردم

[ بازدید : 2080 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ پنجشنبه 8 شهريور 1397 ] [ ] [ پسری از جنس آرامش ]

به سوی تو...

ببین خیال تو
چجور برمداشته

[ بازدید : 2478 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 7 شهريور 1397 ] [ ] [ پسری از جنس آرامش ]

آرامش...
مرا خیال توبی خیال عالم است


[ بازدید : 3542 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 5 شهريور 1397 ] [ ] [ پسری از جنس آرامش ]

هوایی...
دلتنگمدلتنگتر از آن ، دلیست . . .که نمی تواند به زبان بیاورد[ بازدید : 2393 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 4 شهريور 1397 ] [ ] [ پسری از جنس آرامش ]

فراق...دلتنگمبا هیچ کسم میل سخن نیست
[ بازدید : 1397 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 3 شهريور 1397 ] [ ] [ پسری از جنس آرامش ]

بوسه باران...بوسه هایمان


شدت علاقه مان را افزایش می دهد


ثانیه ثانیه بوسه بارانت می کنم


[ بازدید : 2135 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ جمعه 2 شهريور 1397 ] [ ] [ پسری از جنس آرامش ]